Welkom

Je mag er zijn wie je bent

met fouten en gebreken om te worden

die je in aanleg bent maar

zoals je, je nog niet kunt vertonen

en je mag het worden op jouw wijze

en in jouw uur

(naar: A.A. Terruwe)