Leerlingenraad

Wij hechten veel belang aan het betrekken van onze leerlingen bij het reilen en zeilen binnen onze school. Om die reden werd enkele jaren geleden een leerlingenraad in het leven geroepen.

De samenstelling van onze leerlingenraad vernieuwt jaarlijks en bestaat telkens uit twee leerlingen van 3L, 4L, 5L en 6L. De geïnteresseerde leerlingen kunnen zich bij de start van elk schooljaar opgeven als kandidaat om te zetelen in onze raad. A.d.h.v. een loting worden de uiteindelijke raadsleden bepaald. De overige leerlingen kunnen hun ideeën steeds deponeren in de ideeënbus, die een centrale plaats in onze school kreeg.

Deze ideeën vormen dan de agendapunten van de eerstvolgende vergadering. Vijfmaal per jaar vergadert de leerlingenraad, samen met de directeur en enkele leerkrachten, over de voorstellen die op tafel liggen.

Samenstellingen leerlingenraad 2021 - 2022:

  • 3L: Theo De Jonghe en Febe Saelen
  • 4L: Stan Michielsen en Dries Biermans
  • 5L: Vince Bouwen en Tor Steurs
  • 6L: Stan Celen (voorzitter) en Jesse Winkeler (verslaggever)