Visie

Ons ganse team koestert de ambitie, om in samenspraak met alle betrokken participanten verder te bouwen aan een warme, hartelijke, zorgbrede school waar een sfeer hangt van openheid en verbondenheid.

Bovendien willen wij, samen met jullie als ouders, onze leerlingen wegwijs maken, gebruikmakende van de vijf pijlers, die sterk verbonden zijn met elkaar en tevens als fundament dienen voor de visie van onze school in Morkhoven.

We streven naar een ‘kwaliteitsvolle’, ‘samenhangende’ leeromgeving, waar bijzondere aandacht geschonken wordt aan ‘in-team-iteit’, ‘identiteit’ en een ‘brede zorg’ op maat voor elk individu.

Goed onderwijs maken en bouwen aan de ideale school doe je niet alleen. Dit gebeurt in samenspraak met het ganse team, het schoolbestuur, ouders, leerlingen, hulpverleners, sympathisanten, etc.

We gaan er samen voor!